Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2019

slomiak
20:22
1838 93fc 390
slomiak
20:14
Reposted fromshakeme shakeme viaidosk8 idosk8
slomiak
20:13
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaidosk8 idosk8
slomiak
20:12
9714 1a54 390
Reposted fromsavatage savatage viabookart bookart

February 26 2019

slomiak
10:01
slomiak
10:01
Reposted fromshakeme shakeme viafotoplastikon fotoplastikon
slomiak
10:00
4554 d8c2 390
Reposted fromsoftboi softboi viaciarka ciarka
slomiak
09:59
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
slomiak
09:57
Ktoś mnie niedawno zapytał: "Po co żyjemy?". I ja się nad tym dość długo zastanawiałem. Tak, wie pan, po ludzku. No i doszedłem do wniosku, że najbardziej odpowiada mi powiedzenie: "Żyję po to, by doświadczać".
— Krzysztof Materna, "Bogaty wewnętrznie", Newsweek 46/13
Reposted from1923 1923 viadojenka dojenka
slomiak
09:56
7128 9fd9 390
Reposted fromtichga tichga viaiblameyou iblameyou
09:53
2775 621d 390
Reposted fromdivi divi viaiblameyou iblameyou

February 25 2019

slomiak
10:45
4014 bd81 390
Reposted frompesy pesy viadojenka dojenka
slomiak
10:43
7841 bcec 390
slomiak
10:42
8700 e2f3 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadojenka dojenka

February 11 2019

slomiak
22:06
9923 1d50 390
Reposted fromdudku dudku viaiblameyou iblameyou
slomiak
22:06
0180 98c7 390
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou
slomiak
22:05
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viadojenka dojenka
slomiak
22:04
slomiak
22:04
4136 d311 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou
slomiak
22:03
3848 93c4 390
Reposted fromoblivions oblivions viadojenka dojenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl