Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

slomiak
08:21
slomiak
08:21

July 16 2017

slomiak
06:58
4963 f284 390
Reposted fromtfu tfu viaaynis aynis

July 15 2017

20:41
9812 395d 390
Reposted fromink ink viadooomiiin dooomiiin
19:53
9679 e698 390
Reposted fromnudes nudes viaunmadebeds unmadebeds
slomiak
19:52
9788 06d2 390
slomiak
19:52
Ernest Hemingway and one of his beloved cats
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
19:52
slomiak
19:52
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viafoodforsoul foodforsoul
slomiak
19:51
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viafoodforsoul foodforsoul
slomiak
16:40

July 12 2017

slomiak
14:01
2104 8397 390
Reposted fromweightless weightless viasatyra satyra

July 11 2017

13:23
0477 8758 390
slomiak
13:08
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka viafoodforsoul foodforsoul

July 08 2017

07:29
Only the gentle are ever really strong.
James Dean
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaiblameyou iblameyou
slomiak
07:29
0919 ecbc 390

July 07 2017

slomiak
14:06
Simone Signoret by Serge Lido, 1950s
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaunmadebeds unmadebeds
14:06
8895 faad 390
Reposted fromerial erial viasatyra satyra
slomiak
07:12
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viafoodforsoul foodforsoul
slomiak
07:12
6642 25cd 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaidosk8 idosk8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl