Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

slomiak
14:00
slomiak
14:00

April 20 2017

slomiak
16:32
2695 4459 390
Reposted fromfelicka felicka viaunmadebeds unmadebeds

April 19 2017

10:01
slomiak
09:56
3334 33ab 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaminiatura miniatura
slomiak
07:32
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viameadowlarks meadowlarks
slomiak
07:31
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
slomiak
07:31
Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viaiblameyou iblameyou

April 18 2017

slomiak
14:26
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiblameyou iblameyou
06:48
0737 4760 390

lt-rik:

A soldier of East german grenztruppen lights a cigarette at the fall of Berlin wall, 1989-1990.

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaunmadebeds unmadebeds

April 17 2017

17:38
8129 017e 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakita kita
slomiak
17:38
7667 96b8 390
Reposted fromkonwalia konwalia viakita kita
slomiak
17:38
1185 42fc 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakita kita

April 14 2017

slomiak
10:17
5655 da00 390
Reposted fromsarazation sarazation
slomiak
10:12
Reposted fromquestion question viamaua maua
07:11
4387 2741 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viapomruki pomruki
07:10
07:08
6777 edad 390
slomiak
07:08
2968 1e48 390
Reposted fromdusix dusix viaotella otella
slomiak
07:06
Świat nie może umrzeć. Wielu już pokoleniom zdawało się, że świat umiera. Ale to tylko ich własny świat umierał.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viameadowlarks meadowlarks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl