Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

slomiak
05:53
0506 8c3a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou

April 19 2018

slomiak
18:37
6599 54e4 390
Reposted fromtfu tfu

April 18 2018

slomiak
12:11
9415 ca5c 390
Reposted fromspecific-humor specific-humor viatfu tfu

April 17 2018

slomiak
14:29
2676 cf05 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoviolet psychoviolet
slomiak
14:29
9087 d865 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoviolet psychoviolet
slomiak
14:29
0360 36ce 390
Reposted fromseaweed seaweed viaZoonk11 Zoonk11
slomiak
14:28
7364 9226 390
Reposted fromseaweed seaweed viaandrewmyles andrewmyles
14:27
9670 279f 390
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaaynis aynis

April 16 2018

slomiak
19:47
7525 20fe 390
slomiak
07:07
5491 738a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viafotoplastikon fotoplastikon
slomiak
06:54
8978 f3cc 390
Reposted fromSombra Sombra viakeeplooking keeplooking

April 14 2018

slomiak
16:47
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakitewalk kitewalk
slomiak
16:41
0552 129d 390
Reposted fromGIFer GIFer vianoelle noelle

April 12 2018

slomiak
15:50
6939 9280 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiimi miimi
slomiak
07:48
Reposted fromneoraider neoraider viablacksadcat blacksadcat

April 11 2018

slomiak
21:21
4656 66bd 390
Reposted frompieprzicynamon pieprzicynamon vialubiew0 lubiew0

April 10 2018

slomiak
05:58
0183 93be
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaczinok czinok
slomiak
05:50
9319 b6c0 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaiamnotarobot iamnotarobot
slomiak
05:35
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadojenka dojenka

April 02 2018

slomiak
07:17
7833 3113 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl