Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

slomiak
22:06
9923 1d50 390
Reposted fromdudku dudku viaiblameyou iblameyou
slomiak
22:06
0180 98c7 390
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou
slomiak
22:05
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viadojenka dojenka
slomiak
22:04
slomiak
22:04
4136 d311 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou
slomiak
22:03
3848 93c4 390
Reposted fromoblivions oblivions viadojenka dojenka
slomiak
22:03
3697 f508 390
Reposted fromverronique verronique viaunmadebeds unmadebeds

October 02 2018

slomiak
13:49
slomiak
13:47
8737 5cc6 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialubiew0 lubiew0

September 27 2018

slomiak
07:52
7702 3a74 390
Reposted frompanimruk panimruk viafirewalkwithme firewalkwithme

September 26 2018

slomiak
20:21
Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
slomiak
12:28
slomiak
12:27
8650 b0cd 390
Reposted fromkrzysk krzysk vialubiew0 lubiew0
slomiak
12:27
0973 c6ee 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds

September 24 2018

19:59
0884 b23f 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadojenka dojenka
slomiak
13:14
3159 047b 390
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viameadowlarks meadowlarks
slomiak
13:13
7001 d62a 390
Reposted frompunisher punisher viameadowlarks meadowlarks

September 23 2018

slomiak
22:39
6100 40f2
Reposted fromteijakool teijakool viadojenka dojenka

September 21 2018

slomiak
17:01
5301 9a19 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadojenka dojenka
slomiak
17:01
3610 bb3b 390
Reposted fromuoun uoun viadojenka dojenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl